Przemysł wytłaczarek do tworzyw sztucznych nadal ma dużą powierzchnię rynkową

Ponieważ chińskie produkty do wytłaczania maszyn z tworzyw sztucznych i strategiczne nowe gałęzie przemysłu są ściśle powiązane, mają zalety wysokiej wydajności, oszczędności energii i wysokich kosztów, eksportu do krajów rozwiniętych do średniego i niskiego końca, ta część popytu konsumenckiego jest sztywna, dlatego rozwój branży wytłaczarek nadal ma dużą przestrzeń rynkową. Wreszcie branża stwierdziła, że ​​w ostatnich latach chiński rynek przedsiębiorstw z tworzyw sztucznych będzie bardziej otwarty, widoczność będzie się dalej rozwijać, konkurencyjność rynku ulegnie dalszej poprawie. Udział wzrośnie również eksport do krajów wschodzących.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost eksportu chińskich produktów do wytłaczania mechanicznego z tworzywa sztucznego będzie przedstawiał stabilną sytuację. Z krajowego punktu widzenia nasz kraj nadal znajduje się na etapie uprzemysłowienia, technologii informacyjnej, urbanizacji, urynkowienia, internacjonalizacji w dogłębnym stadium rozwoju, w ważnym strategicznym okresie rozwoju, który zapewni również niewyczerpaną siłę rozwojową dla przemysłu wytłaczarek. Wreszcie ożywienie rynku międzynarodowego przyniosło zaufanie przedsiębiorstwom wytłaczarek.

Wytłaczarka jest jedną z głównych odmian przemysłu maszynowego do tworzyw sztucznych, wytłaczarki, 31% całkowitej wartości wyjściowej urządzeń do wytłaczania maszyn z tworzyw sztucznych z jego specyficznymi cechami, aby mieć specjalną pojemność dużego procesu ma decydujący wkład w przedsiębiorstwa z tworzyw sztucznych w naszym kraj w ostatnich latach zintensyfikował rozwój rynków wschodzących wytłaczarek, świadomość marki produktu w celu dalszego rozwoju, dalsza poprawa konkurencyjności na rynku, udział eksportu do krajów wschodzących będzie również znacznie promowany. Obecnie zamówienia na wytłaczarki z tworzyw sztucznych w Chinach gwałtownie wzrosły , wzrost eksportu utrzymuje się na stałym poziomie.

Obecnie istnieją pewne problemy w rozwoju krajowego przemysłu maszynowego z tworzyw sztucznych, takie jak niska niezależna zdolność do innowacji, mniej wysokiej jakości i spersonalizowane odmiany oraz niska koncentracja przemysłu. Istnienie tych problemów prowadzi do przemysłu maszynowego z tworzyw sztucznych w naszym kraju nie może dogonić zaawansowanych zagranicznych maszyn z tworzyw sztucznych tak szybko, jak to możliwe, po długoterminowym rozwoju, zwiększając międzynarodowy wpływ przemysłu maszynowego z tworzyw sztucznych w naszym kraju, zdolność radzenia sobie z protekcjonizmem handlowym, dalszą poprawę poziomu technologii produkcji i ogólnej wytrzymałości , w związku z tym, wytłaczanie przemysłu maszynowego w Chinach w przewadze eksportu handlu zagranicznego.

Ponieważ produkty wytłaczarki w Chinach są ściśle powiązane ze strategicznymi nowymi branżami, z zaletami wysokiej wydajności, oszczędności energii i wysokich kosztów, eksport do krajów rozwiniętych odbywa się głównie w średnim i niskim końcu, ta część popytu konsumenckiego jest sztywna, więc rozwój branży wytłaczarek nadal ma dużą przestrzeń rynkową. Wreszcie branża stwierdziła, że ​​w ostatnich latach chiński rynek przedsiębiorstw z tworzyw sztucznych będzie bardziej otwarty, widoczność będzie się dalej rozwijać, konkurencyjność rynku ulegnie dalszej poprawie. Wzrośnie także udział eksportu do krajów wschodzących.

Wzrost eksportu produktów wytłaczarek w Chinach zapewni stabilną sytuację. Z krajowego punktu widzenia nasz kraj nadal znajduje się w fazie uprzemysłowienia, technologii informacyjnej, urbanizacji, rynku, internacjonalizacji dogłębnego rozwoju, strategiczny okres możliwości, który zapewni również niewyczerpaną siłę rozwoju dla przemysłu wytłaczarek. Wreszcie ożywienie rynku międzynarodowego przyniosło zaufanie przedsiębiorstwom wytłaczarek.


Czas publikacji: 02-02-2021